Tekmovanje "SL-J 2019"

HALO UPORABNIKI

To je prvo tekmovanje slovenske podružnice, ni zahtev, samo podružnici in peskovniku se moraš pridružiti.

To tekmovanje je za prvi SCP-SL-J!!!


Začetek: 04/08/2019

Konec: 15/08/2019 (samo zato, ker je SCP-J)

Opis: Narediti moraš SCP-SL-J (ti boš odločil številko).

Na koncu natečaja bo objavljen najboljši SCP!!!


Pravila:

1) Če želite sodelovati kliknite tukaj

2) Peskovnik bo razdeljen v zavihke, zavihek za uporabnika, napisati morate naziv, vzdevek, državljanstvo in številko SCP

3) NE SPREMINJAJ DRUGIH ZAVIHKOV!

4) NE SPREMEMBITE DRUGIH TABEL


DOBRO PISANJE.


International:

ATTENTION, THIS CONTEST IS FOR ALL INTERNATIONAL USERS OF THE SLOVENE BRANCH

YOU DON'T NEED TO TIPE IN SLOVENE, YOU HAVE ONLY TO JOIN THE SITE AND THE SANDBOX

CLICK HERE TO PARTECIPATE


HELLO INTERNATIONAL USERS

This is the first contest of the slovene branch, there are no requirements, you have only to join the branch and the sandbox.

This contest is for the first SCP-SL-J!!!


Start: 04/08/2019

End: 15/08/2019 (only because is a joke SCP)

Description: You have to make an SCP-SL-J (you will decide the number), you don't need to tipe slovene, you can type your SCP in all lenguages (preferible english, italian, spanish or slovene; but any other lenguage is accepted).

At the end of the contest the best SCP will be published!!!


RULES:

1) If you wanna partecipate click here

2) The sandbox will be divided in tabs, a tab for user, you need to write as a title your nickname, your nationality and the number of your SCP

3) You don't need to tipe sloevene

4) DON'T MODIFY OTHER TABS


GOOD WRITING

Konkurent/Competitor

SCP Jezik/Language Avtor/Author
SCP-002-SL-J - SL TvGamer88 -TVTvGamer88 -TV
SCP-000-SL-J - IT jyj_52jyj_52
SCP-666-SL-J - IT PopulotusPopulotus
SCP-001-SL-J - IT C0S0C0S0 Winner
SCP-315-SL-J - SL Fractal-GirlFractal-Girl Winner
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License