Paranormalnih Dogodkov
rating: 0+x

Ta stran je bila ustvarjena, da dokumentira vse tiste nenavadne dogodke, ki so pritegnili interese Fundacije, vendar so se zgodili prehitro, da bi jih Fundacija lahko vseboval ali nevtralizirala.
V teh primerih je Fundacija omejena na razporedi skupino agentov, da skrije dokaze od javnosti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License