Območje -SL


Območje -SL

Table of Contents
Območje Oven


Območje Oven __37px-Aries.svg.png


Univerza_Ljubljana.jpg

Območje Oven, preoblečen v zgradbo za kolidž.

Opis: Ukvarja se z omejevanjem živalskih anomalij. Ima oddelek, namenjen iskanju nepravilnosti na slovenskem ozemlju.

Lokacija: Ljubljana.

Raziskovalec:

Direktor: Doktor L. Fractal

Namestnik: Doktor K. James

Osebno: [DOSTPOP ZAVRNJEN]

Vsebovane Anomalije:

  • [DOSTPOP ZAVRNJEN]

Zgodbe:

  • [DOSTPOP ZAVRNJEN]
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License